Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van de Spigo-website en de spellen

 1. Aanvaarden
  1. De algemene voorwaarden op deze pagina zijn ten allen tijde van toepassing op het gebruik van de Spigo-website.
  2. De algemene voorwaarden kunnen zonder bericht van tevoren aangepast worden. De meest recente voorwaarden zijn altijd degene die van toepassing zijn.
  3. Je dient de algemene voorwaarden te accepteren wanneer je een profiel aanmaakt op Spigo, evenals voor het gebruik van de Spigo-website in het algemeen.

 2. Speler
  1. Wanneer om informatie gevraagd wordt bij het aanmaken van een profiel, dan dient deze naar waarheid te worden opgegeven.
  2. Indien het e-mailadres van een andere persoon wordt gebruikt voor het aanmaken van een profiel, dan zal dit onmiddellijk gemeld worden aan de politie met informatie over het betreffende IP-adres en het tijdstip van de schending van de privacyrechten.
  3. Spigo behoudt zich het recht voor nieuwsbrieven te verzenden per e-mail.
  4. Iedereen mag enkel één account op één e-mailadres hebben op Spigo. Het hebben van meer dan één actieve account of het delen van een account met anderen is niet toegestaan. Indien een spelersnaam onacceptabel geacht wordt, dan kan de speler verzocht worden deze aan te passen. Bij weigering kan de account gedeactiveerd worden.
  5. Spigo kan een spelersprofiel zonder waarschuwing vooraf verwijderen als deze niet voldoet aan onze voorwaarden. Daarnaast behoudt Spigo zich het recht voor om spelers de toegang tot onze website te ontzeggen indien zij zich ongepast gedragen. Deze beslissing ligt geheel in de handen van Spigo en en is onafhankelijk van het feit of de speler betaald heeft of niet.

 3. Profiel
  1. De profielfoto's die zijn opgeslagen op de Spigo-website mogen op geen enkele manier pornografisch of aanstootgevend zijn.
  2. De profielfoto dient een foto te zijn van de persoon die op de desbetreffende account speelt. Profielfoto's waarop onduidelijk is wie de speler is of waarvan het grootste gedeelte bestaat uit dieren, objecten of lege ruimte zullen niet geaccepteerd worden. De foto dient redelijk recent te zijn.
  3. Spigo behoudt zich het recht voor om profielen extra onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld wanneer iemand jarig is of een prijs gewonnen heeft. Dit recht betreft ook profielfoto's op Spigo's eigen website en op Spigo's Facebook-pagina.

 4. Spellen
  1. Spigo neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten, onvolkomenheden of problemen die het gebruik van onze spellen en onze websites tot gevolg zouden kunnen hebben. Het gebruik van de website en de spellen is op eigen risico.
  2. Spigo zal echter altijd proberen om fouten te corrigeren en naar de kritiek en wensen van de spelers te luisteren.
  3. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van elektronische of mechanische hulpmiddelen, direct of indirect, om de persoon die speelt te vervangen. Indien er voldoende aanwijzingen zijn dat dit toch het geval is, dan zal deze schending van de voorwaarden meteen gemeld worden aan de politie en zullen verdere wettelijke procedures in gang gezet worden in zoverre Spigo dat noodzakelijk vindt.

 5. Winst en stortingen
  1. Gewonnen bedragen op de Spigo-site worden direct overgemaakt op de rekening van de speler. Om gewonnen bedragen te ontvangen dient de speler daarom een bankrekening te hebben en bereid te zijn om het rekeningnummer vrij te geven. Als een speler GEEN rekening heeft in het land van de site waarop hij speelt, dan zijn eventuele extra kosten voor de overschrijving voor diens eigen rekening. Indien foute bankgegevens verstrekt worden dienen de daardoor bijkomende kosten ook door de speler zelf betaald te worden. Ten slotte worden er altijd 7,00 euro aan overschrijvingskosten gerekend voor elke geldopname vanaf een Spigo-account.
  2. Gewonnen bedragen dienen binnen een jaar na de datum van de winst opgenomen te worden, anders verlies je het recht om ze te op te eisen. Daarnaast geldt dat als het bedrag op je Spigo-rekening 100,00 euro overschrijdt, je dit bedrag binnen een maand dient op te nemen.
  3. Het recht op (tastbare) prijzen op de website (bijvoorbeeld prijzen in toernooien, loterijen, etc.) vervalt indien de speler niet binnen 90 dagen antwoordt op ons verzoek om de volledige naam en adresgegevens door te geven, tenzij voor de specifieke prijs een andere datum wordt genoemd. De winnaar zal gecontacteerd worden door middel van een brief op Spigo of in uitzonderlijke gevallen via het e-mailadres dat door de speler zelf is opgegeven.
  4. Prijzen die gewonnen zijn op Spigobe.com kunnen niet buiten Belgie worden verzonden of overgebracht. Spigo's van deze site kunnen niet naar andere sites overgezet worden.
  5. Inactieve Spigo-accounts kunnen niet onbeperkt geld opslaan. Er worden van een inactief Spigo-account met een positief saldo elke maand kosten van EUR 5,00 afgetrokken. Een account wordt als inactief beschouwd als de eigenaar een jaar lang niet ingelogd heeft. Bovendien dienen bedragen op het account van meer dan EUR 100,00 binnen een maand te worden opgenomen; zo niet, dan verliest de speler het recht om dit bedrag op te nemen.

 6. Communicatie op Spigo
  1. In je profiel is het niet toegelaten reclame te maken, dingen te verkopen of enige inhoud te hebben die beledigend kan zijn voor anderen. Deze regel is ook van toepassing voor alle andere plaatsen waar je tekst kan schrijven die andere spelers kunnen zien. We behouden ons het recht voor inhoud die we ongepast vinden te verwijderen.
   In de chats op Spigo is de voertaal Nederlands. Een enkel woord in een andere taal is geen probleem, maar als je in een andere taal wilt communiceren, dan dient dit via privéberichten te gebeuren.